WELLNESS HOTEL

The key element when designing this hotel waslandscape. Welcome to a place where all senses are carefully attended to. Natural materials, organic curves, basic elements. This hotel was created by nature itself, with main focus on body and sould revitalization.

Základnym elementom pri návrhu hotela bola krajina. Predstavujem Vám miesto, kde sa zapájajú všetky zmysly. Prírodne materiály, organické krivky, základné elementy. Tento hotel je tvorený samotnou prírodou kde revitalizácia tela a duše je na prvom mieste.