KINDERGARTEN

Project of lovely kindergarten, which I was participating on when creating documentation for building permit as well as for building documentation.

Projekt krásnej materskej školy na ktorom som participovala pri projekcií dokumentácie pre stavebné povolenie a pri realizačnej dokumentácií.