FAMILY HOUSE INTERIOR

Partial renovation of the interior. The main criteria was to have an interior that would correspond with the existing inside in terms of colours as well as materials.

Čiastočná renovácia interiéru. Kritériom bolo, aby nový návrh ako aj farebné a materiálové riešenie, sa začlenili do pôvodného interiéru.